"BIC đã sẵn sàng cho những kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2015"

KỲ VỌNG NĂM 2015 THÀNH CÔNG

Mặc dù cuối năm mới là thời điểm các doanh nghiệp bảo hiểm “chạy đua nước rút” nhưng có lẽ, mức tăng trưởng trong năm 2014 cũng sẽ không quá đột biến so với con số này.

 

Năm 2014 đã ghi nhận những nét tích cực của thị trường, cụ thể:công tác tái cơ cấu được các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối đẩy mạnh,đặc biệt, các giao dịch M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) diễn ra ngày càng mạnh mẽ với sự gia tăng về số lượng và giá trị các thương vụ so với các năm trước. Việc phòng chống trục lợi bảo hiểm cũng được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiên tôt hơn. Môi trường pháp lý tiếp tục được cải thiện với sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp quy quan trọng… Bên cạnh đó, mức tăng trưởng doanh thu toàn thị trường mặc dù chưa thể so sánh với những giai đoạn tăng trưởng”vang” trước đây cũng đã quay trở lại mức 2 con số, đây là tín hiệu để hy vọng vào sự phục hồi của thị trường những năm tiếp theo.

Bên cạnh những tích cực, cũng cần nhìn nhận những hạn chế của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2014 như: tình trạng cạnh tranh phi kỹ thuật như hạ phí, mở rộng điều khoản,  tăng chi ngoài … vẫn tiếp tục diễn ra; lãi suất tiết kiệm và trái phiếu chính phủ giảm, trong khi chi phí hoạt động vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm, vốn đã ở mức thấp trong nhiều năm qua; sự cố bạo động tại Hà Tĩnh, Bình Dương,Đồng Nai mặc dù nằm ngoài mong muốn của các doanh nghiệp bảo hiểm nhưng cũng đã gây thiệt hại khoảng 2.500 tỷ đồng cho 27/29 doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường. Đây là một con số lớn, ảnh hưởng nhất định tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm, mặt khác lại là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm nhìn nhận, đánh giá, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, chuẩn bị cho sự tăng trưởng ổn định, bền vững khi thị trường”ấm” trở lại.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế được dự báo sẽ rõ nét hơn trong năm 2015, theo tôi, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhờ đó cũng có thể kỳ vọng vào một năm thành công với tốc độ tăng trưởng cao. Tôi tin tưởng rằng với cơ sở đã được các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng trong nhiều năm qua cùng nhưng cơ hội lớn từ nền kinh tế, việc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2014 sẽ không quá khó khăn. Để nắm bắt cơ hội đó, ngay từ thời điểm này, BIC đã sẵn sang cho những kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2015. Theo đó, BIC sẽ đưa vào hoạt động 3 công ty thành viên mới tại miền núi phía Bắc và Đồng bằng song Cửu Long, triển khai thành lập văn phòng đại diện tại Myanmar, xúc tiến nhanh dự án bán cổ phần chiến lược…Song song với đó , BIC sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống với các giải pháp phù hợp với đặc điểm tưng địa bàn và công ty thành viên, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ và xác định đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy doanh thu. 

Theo ĐTCK

Chia sẻ bài viết này