14 công việc có lương cao nhất dành cho chuyên ngành kinh doanh bậc đại học ở Mỹ

Mỗi năm ở Mỹ có tới hàng ngàn sinh viên đại học tốt nghiệp với các chuyên ngành về kinh doanh, nhưng những công việc nào có thể đem lại cho họ thu nhập cao nhất?

“Ở Mỹ, làm việc tức là kinh doanh”. Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge trong những năm của thập kỷ 20 của thế kỷ trước đã từng nói.

Tất nhiên là câu trích dẫn trên đây không thực sự là chính xác, nhưng các trường đào tạo các chuyên ngành kinh doanh ở Mỹ hàng năm vẫn cho ra lò hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp.

Đào tạo chuyên ngành kinh doanh rất phổ biến (trong các năm 2009-2010 có tới 358 nghìn sinh viên tốt nghiệp). Nhưng có một câu hỏi thú vị được đặt ra cho các cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh: Loại công việc nào sẽ đem lại thu nhập cao nhất?

Thu nhập ở đây được hiểu là tiền lương, tiền thưởng và tiền làm thêm giờ đối với những người có kinh nghiệm bình thường trong công việc của họ. Qua khảo sát, các nhà thống kê đã đưa ra 14 công việc đem lại thu nhập cao nhất trong năm 2014 như sau:

14. Nhân viên quản trị mạng cao cấp.

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 72.500

Chuyên ngành phổ biến: Quản lý Hệ thống Thông tin

% hài lòng với công việc: 49%

13. Nhân viên Bán Ô Tô

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 74.700

Chuyên ngành phổ biến: Quản trị kinh doanh

% hài lòng với công việc: 33%

12. Chủ Sở Hữu/Người Kinh Doanh Cửa hàng.

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 80.900

Chuyên ngành phổ biến: Kinh doanh tổng hợp

% hài lòng với công việc: 74%

11. Nhân viên quản trị hệ thống cao cấp.

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 82.200

Chuyên ngành phổ biến: Quản trị Hệ thống thông tin

% hài lòng với công việc: 42%

10. Phụ trách quyết toán thuế

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 86.500

Chuyên ngành phổ biến: Kế toán

% hài lòng với công việc: Chưa đủ thông số xác định

9. Chuyên viên cao cấp làm trong các tổ chức phi lợi nhuận

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 87.400

Chuyên ngành phổ biến: Quản trị kinh doanh

% hài lòng với công việc: 90%

8. Nhà Tư vấn Thuế

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 87.400

Chuyên ngành phổ biến: Kế toán

% hài lòng với công việc: Chưa đủ thông số xác định

7. Phụ trách quản lý hệ thống thông tin (IT)

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 90.500

Chuyên ngành phổ biến: Quản lý Hệ thống thông tin

% hài lòng với công việc: 55%

6. Giám đốc chính sách và tiền lương

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 98.200

Chuyên ngành phổ biến: Kế toán

% hài lòng với công việc: 64%

5. Kế toán chi phí

Thu nhập bình quân hàng năm: $ 98.200

Chuyên ngành phổ biến: Kế toán

% hài lòng với công việc: 57%

4. Kiểm soát viên ngân hàng

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 109.000

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

% hài lòng với công việc: Chưa đủ thông số xác định

3. Trợ lý Phó Chủ Tịch, Giám đốc Vùng

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 129.000

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

% hài lòng với công việc: 48%

 2. Giám đốc hành chính

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 140.000

Chuyên ngành: Hành chính quản trị kinh doanh

% hài lòng với công việc: Chưa đủ thông số xác định

1. Giám đốc Marketing

Thu nhập trung bình hàng năm: $ 140.000

Chuyên ngành: Kinh doanh và nghiên cứu thị trường

% hài lòng với công việc: 65%.

Quốc Đạt (theo BI, tổng hợp).

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này