Nhật Bản: Tiền chi trả bồi thường bảo hiểm tổn thất động đất đã tăng vọt lên 2.2 tỷ USD

Chỉ trong vòng một tuần, số tiền chi trả thanh toán thiệt hại bảo hiểm của trận động đất tại Nhật Bản vào tháng Tư đã tăng vọt 35% lên tới 2.2 tỷ USD, theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIAJ) cho biết.

Các khoản thanh toán từ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước và nước ngoài của Nhật Bản cho thấy có khoảng 72% các yêu cầu bồi thường nộp cho các công ty bảo hiểm đã được thanh toán.

Tổng giá trị số tiền thanh toán bảo hiểm đối với các thiệt hại về nhà ở tư nhân sau trận động đất Kumamoto vào tháng Tư vừa qua dự kiến sẽ tăng lên hơn 2.5 tỷ USD, sau khi 30% còn lại của các yêu cầu bồi thường được giải quyết và các khoản thanh toán được thực hiện.

Số liệu đưa ra bởi GIAJ xác nhận con số ước tính của Aon Benfield trước đó về tổng giá trị tổn thất của trận động đất tháng Tư sẽ vượt quá 2 tỷ USD.

AIR Worldwide trước đó đã ước tính số tiền chi trả thanh toán bảo hiểm sẽ từ 1.7 tỷ USD tới 2.9 tỷ USD, chưa tính đến tổn thất về gián đoạn kinh doanh.

Fitch Ratings trước đó cho biết các trận động đất ở Kumamoto sẽ không làm suy yếu sức khỏe tài chính của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản.

Fitch cho biết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản đã cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại về rủi ro động đất một cách thận trọng và đã sử dụng các chương trình tái bảo hiểm có hiệu quả.

Quốc Đạt (theo AIR)

 

 

 

 

 

 

 
Số liệu đưa ra bởi GIAJ xác nhận con số ước tính của Aon Benfield trước đó về tổng giá trị tổn thất của trận động đất tháng Tư sẽ vượt quá 2 tỷ USD.
Chia sẻ bài viết này