Bảo hiểm PVI đạt 3.800 tỷ đồng doanh thu

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (do CTCP PVI nắm 100% vốn) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

 

 

 

Theo đó, tổng doanh thu đạt gần 3.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11%, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng.

 

Trong lĩnh vực bán lẻ, Bảo hiểm PVI cũng đã thành lập thêm chi nhánh tại Thái Nguyên và đang triển khai mở thêm chi nhánh tại các thị trường tiềm năng, nhằm tạo cân bằng trong cơ cấu doanh thu giữa khối doanh nghiệp và khối bán lẻ.

Chia sẻ bài viết này