Lập ban điều hành Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm

 Ban điều hành/Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm vừa  được thành lập theo Thông tư 101/2013/TT-BTC.

 

Theo đó, Ban điều hành Quỹ gồm ông Trịnh Thanh Hoan (Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - AVI) giữ vị trí Trưởng ban; ông Phùng Đắc Lộc (Tổng thư ký AVI) là Phó trưởng ban.

 

6 thành viên là ông Takashi Fijii, Chủ tịch Dai-ichi Việt Nam; ông Lý Thành Nhơn, Phó tổng giám đốc tài chính AIA Việt Nam; ông Lê Phước Hiệp, Phó tổng giám đốc ACE Life; ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc PJICO; ông Nguyễn Đức Bình, Phó tổng giám đốc PTI và ông Lee Seung Hyun, Tổng giám đốc SVI. Ban kiểm soát gồm 6 thành viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Ban điều hành Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ việc điều hành, quản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ.

Chia sẻ bài viết này