Công ty bảo hiểm tăng gấp đôi mức phí cho những chủ nhà có điểm số tín dụng xấu

Những chủ nhà nào có điểm số tín dụng xấu sẽ phải trả gấp đôi mức phí bảo hiểm nhà ở, so với những chủ nhà có điểm số tín dụng xuất sắc, theo kết quả của một nghiên cứu mới tiết lộ. Nghiên cứu này được tiến hành bởi trang web insurancequotes.com, cho thấy rằng các chủ nhà nào có điểm số tín dụng khá phải trả nhiều hơn 32% phí bảo hiểm so với những chủ hộ gia đình có điểm số tín dụng xuất sắc, tăng từ mức 29% trong năm 2014, trong khi mức phí bảo hiểm của những chủ nhà có điểm số tín dụng xấu có thể tăng thêm 100%, tăng từ mức 91% trong năm 2014.

Những chủ nhà có điểm số tín dụng xấu phải trả ít nhất là gấp hai lần so với những chủ hộ gia đình có điểm số tín dụng xuất sắc tại 38 tiểu bang của nước Mỹ và thủ đô Washington, D.C. Tiểu bang có mức đóng phí cao nhất trong cả nước là Tây Virginia với mức tăng là 202%, tiếp theo là Washington, D.C, với mức tăng là 185%, và thứ ba là Montana với mức tăng 179 %.

Các công ty bảo hiểm bị cấm sử dụng điểm số tín dụng để tính toán mức phí bảo hiểm của chủ nhà tại ba tiểu bang: California, Massachusetts và Maryland. Ở Florida, điểm số tín dụng thường là không ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm, nhưng các công ty bảo hiểm về mặt kỹ thuật được cho phép dựa vào điểm số tín dụng của chủ nhà để xem xét.

"Tại hầu hết các tiểu bang, các công ty bảo hiểm đều tăng cường chú trọng hơn vào điểm số tín dụng trong năm nay", theo bà Laura Adams, chuyên gia phân tích cấp cao của insuranceQuotes.com nhận xét. "Tác động của một điểm số tín dụng xấu năm nay là cao hơn so với năm ngoái tại 29 tiểu bang và Washington, D.C, và thấp hơn chỉ tại 17 tiểu bang. Và đối với mọi người, việc duy trì xếp hạng tín dụng vững chắc bằng cách trả tiền hóa đơn đúng hạn, giữ các khoản nợ thấp và chỉnh sửa các sai sót trên báo cáo lịch sử tín dụng của họ ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Các tiểu bang Montana, Texas và Washington, D.C, cho thấy có sự khác biệt lớn nhất khi điểm số tín dụng giảm từ mức tuyệt vời đến mức khá. Tại Montana, tỷ lệ gia tăng phí bảo hiểm trong trường hợp này là 66%, Texas tăng 55% và Washington, D.C có mức tăng 61%.

Quốc Đạt (theo AIR)

 

Việc duy trì xếp hạng tín dụng vững chắc bằng cách trả tiền hóa đơn đúng hạn, giữ các khoản nợ thấp và chỉnh sửa các sai sót trên báo cáo lịch sử tín dụng của họ ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Chia sẻ bài viết này