Hàn Quốc: Các công ty bảo hiểm nhân thọ AIA, Hyundai Life có hợp đồng bảo hiểm dễ hiểu nhất

AIA và Hyundai Life đã được xếp hạng là các công ty bảo hiểm cung cấp các hợp đồng bảo hiểm dễ hiểu nhất, theo Viện nghiên cứu Phát triển Bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI), vừa cho biết. Viện này đã thực hiện đánh giá các hợp đồng bảo hiểm của 24 công ty bảo hiểm khác nhau, theo các tiêu chí như sự rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn của các hợp đồng này.

AIA Life và Hyundai Life là hai công ty bảo hiểm duy nhất đạt được hơn 80 điểm trên thang điểm 100 điểm.

Trong số các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, Hyundai Marine & Fire Insurance và AIG Korea Insurance đạt từ 70 đến 80 điểm.

Tuy nhiên, khoảng 10 công ty bảo hiểm nhân thọ đã bị đánh giá là cung cấp các hợp đồng bảo hiểm với ngôn ngữ văn phong kém chất lượng, hợp đồng phức tạp khó hiểu, do đó  chỉ đạt dưới 60 điểm. Trong lĩnh vực phi nhân thọ, có 5 công ty bảo hiểm đã nhận được số điểm dưới 60 điểm.

Viện KIDI cũng giải thích rằng một số công ty đã nhận được điểm số thấp do đã không cung cấp thêm tài liệu để giải thích các thuật ngữ khó hiểu trong hợp đồng của mình, mặc dù các công ty này đã đạt điểm số cao về tiêu chí đánh giá hợp đồng ngắn gọn.

Hoàng Hoa (theo AIR)

Quận Gangnam ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi thu hút nhiều khách du lịch bốn phương.
Chia sẻ bài viết này