Tập đoàn Bảo Việt

      

Tập Đoàn Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone: (84.4) 3928 9898

Email: [email protected]

Website: http://www.baoviet.com.vn

 

 

Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

Tầm nhìn đến 2015 của Bảo Việt là trở thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới dựa trên ba trụ cột: bảo hiểm, ngân hàng và đầu tư. 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này