Australia: Các công ty bảo hiểm hưởng lợi từ chương trình kiểm tra an ninh mạng của nhà nước

Các công ty bảo hiểm có thể sẽ là một trong những bên thắng lớn trong kế hoạch của chính phủ nhằm giới thiệu chương trình kiểm tra sức khỏe tự nguyện về an ninh mạng tại các doanh nghiệp lớn nhất của Úc.

Chương trình kiểm tra nói trên là một phần trong Chiến Lược An Ninh Mạng có quy mô 230 triệu Úc kim (169 triệu USD) vừa được chính phủ Úc công bố hồi tháng trước, và sẽ được điều phối bởi Sở Giao Dịch Chứng Khoán Úc, áp dụng cho hơn 100 công ty niêm yết. Chương trình này là tùy chọn chứ không phải mang tính bắt buộc.

Các quan chức trong ngành cho biết chương trình kiểm tra này sẽ cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho công ty bảo hiểm đang nỗ lực đẩy mạnh dịch vụ bảo vệ an ninh mạng, theo tờ Sydney Morning Herald đưa tin.

"Đây sẽ là một tin rất tích cực cho các công ty bảo hiểm vì nó sẽ cung cấp cho họ một nền tảng chung để dựa vào đó tiến hành định phí bảo hiểm,” theo ông Scott Guse, giám đốc phụ trách bảo hiểm tại KPMG, cho biết.

Ông Guse nói sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng đã được phát triển ở Australia nhưng các nhà bảo hiểm vẫn đang phải cố gắng làm sao để có thể định phí bảo hiểm và đánh giá rủi ro một cách phù hợp.

"Các công ty bảo hiểm không thực sự có kỹ năng của chính mình để có thể vào bên trong một tổ chức và thực hiện đánh giá tình hình an ninh mạng.” ông nói.

“Nếu họ có thể sử dụng chương trình này như là một chuẩn mực, nó sẽ cung cấp một khuôn khổ nhất quán cho tất cả các công ty.”

Bà Najibi Bisso, một giám đốc quốc gia về khai thác bảo hiểm tại công ty bảo hiểm CGU, cho biết có sự nhận thức ngày càng tăng giữa các công ty Úc về tầm quan trọng của bảo hiểm an ninh mạng. Tội phạm mạng là một nguy cơ đang nổi lên đòi hỏi phải có sự suy nghĩ cẩn thận và lên kế hoạch để giảm thiểu, bà cho biết.

Lê Minh (theo AIR)

 
Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng đã được phát triển ở Australia nhưng các nhà bảo hiểm vẫn đang tìm cách định phí bảo hiểm và đánh giá rủi ro một cách phù hợp.
Chia sẻ bài viết này