BIC: định hạng tín nhiệm để tiếp cận các chuẩn mực quốc tế

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV. Theo đánh giá  của A.M.Best, định hạng năng lực tài chính của BIC đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- (công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt). Triển vọng nâng hạng cho cả hai chỉ tiêu này là Ổn định.

 

A.M.Best là một trong các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới hiện nay, chuyên thực hiện định hạng tín nhiệm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm với trên 100 năm kinh nghiệm. Tại Việt Nam, A.M.Best đã thực hiện xếp hạng tín nhiệm cho Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty Tái bảo hiểm PVI và Công ty Bảo hiểm Samsung Vina.

 

Theo A.M.Best, các mức định hạng này phản ánh năng lực vốn hóa mạnh mẽ của BIC, những hỗ trợ mà BIC nhận được từ cổ đông lớn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kết quả kinh doanh bảo hiểm tích cực và danh mục kinh doanh đa dạng của doanh nghiệp tại khu vực Đông Dương thông qua hai Liên doanh tại Lào (LVI) và Campuchia (CVI).

 

Đây là mức định hạng được đánh giá là rất tốt đối với lần đầu tiên định hạng của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

 

Ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch HĐQT BIC khẳng định, định hạng tín nhiệm tại các tổ chức định hạng quốc tế là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển của BIC. “Đối với BIC, với chiến lược mở rộng hoạt động sang các nước trong khu vực, định hạng tín nhiệm được ưu tiên thực hiện với mục đích nhằm đảm bảo đáp ứng được quy định về định hạng tín nhiệm tối thiểu của công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm của nước sở tại (trước mắt là tại Campuchia và Lào).

 

Định hạng tín nhiệm quốc tế cũng là con đường để BIC hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế trong công tác tài chính kế toán, quản lý nghiệp vụ và quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, kết quả định hạng tín nhiệm sẽ giúp BIC nâng cao lợi thế trong việc tìm kiếm đối tác đầu tư chiến lược, củng cố niềm tin của đối tác và khách hàng.”, ông Tùng cho biết.

 

Hiện BIC có thị phần lớn thứ 7 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và là 1 trong những doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. BIC là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên có mạng lưới hoạt động phủ kín 3 nước Đông Dương (Lào, Việt Nam, Campuchia) và là một doanh nghiệp bảo hiểm năng động trong việc phát triển các kênh phân phối bán lẻ mới, hiện đại như Bancassurance, bảo hiểm trực tuyến, Telesales.

Theo TBKTVN

Chia sẻ bài viết này