Ngân hàng ACB báo lãi 6 tháng đầu năm 828 tỷ, nợ xấu 1,24%

Trong quý II, các hoạt động kinh doanh hầu hết có kết quả cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 8 tỷ.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 221 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 156 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Tiền gửi của khách hàng đạt 190 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.

Trong quý II, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 1.707 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ.

Các hoạt động kinh doanh hầu hết có kết quả cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 8 tỷ.

Chi phí hoạt động trong kỳ gần 1.171 tỷ đồng, tăng 21%; trong khi đó chi phí dự phòng rủi ro giảm 56% còn 137 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, ACB ghi nhận 439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng; tăng 21%.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 828 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 663 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm từ 1,31% tại thời điểm đầu năm xuống còn 1,24% tính đến cuối tháng 6/2016. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 1.338 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ bài viết này