Đài Loan tiếp tục nới lỏng các hạn chế đầu tư ra nước ngoài

Các doanh nghiệp bảo hiểm Đài Loan sẽ sớm được phép phân bổ một phần lớn tài sản của mình để đầu tư ra nước ngoài, sau khi Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) tiếp tục nới lỏng các hạn chế đầu tư nước ngoài.

Từ mức hạn chế hiện tại là tối đa 30% tổng tài sản, FSC sẽ giới thiệu một hệ thống ba cấp, nhằm xác định tỷ lệ phân bổ đầu tư đối với các công ty bảo hiểm trong nước.

Những công ty có tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro (RBC) trên 300% sẽ được đầu tư lên đến 40% tổng tài sản, hoặc 3% tổng số vốn đầu tư của mình, tại các thị trường nước ngoài, được xếp vào cấp thứ ba.

Những công ty có tỷ lệ RBC trong khoảng từ 250% và 300% sẽ được phép đầu tư lên đến 40% tổng tài sản của họ, tương đương 2.5% vốn đầu tư ra nước ngoài, thuộc cấp thứ hai.

Cấp thứ nhất bao gồm các công ty bảo hiểm với tỷ lệ RBC ít hơn 250%, sẽ được phép phân bổ tối đa 10% tổng tài sản của họ, hoặc 1% tổng vốn đầu tư, để đầu tư ra nước ngoài.

Các hạn chế đầu tư nước ngoài được nới lỏng nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng này.

Quốc Đạt (theo IAN)

 

 

Các hạn chế đầu tư nước ngoài được nới lỏng nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng này.
Chia sẻ bài viết này