Ấn Độ: Chính phủ xem xét các sản phẩm bảo hiểm y tế dài hạn

Cục Quản Lý Phát Triển Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) đang xem xét một đề nghị cho phép khách hàng mua bảo hiểm y tế có giá trị trong một khoảng thời gian từ 2 tới 3 năm.

Chủ tịch của IRDAI, ông TS Vijay đã nói với các phương tiện truyền thông địa phương hồi đầu tháng này rằng cơ quản lý bảo hiểm trước đó đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu bảo hiểm y tế, trong đó có các sản phẩm bảo hiểm y tế dài hạn và các tài khoản tiết kiệm y tế. Các hợp đồng bảo hiểm y tế hiện tại chỉ có thời hạn trong một năm.

Báo cáo của ủy ban đang được hoàn thiện và IRDAI sẽ đưa ra quyết định dựa vào các khuyến nghị của báo cáo và cân nhắc các khía cạnh như nguồn vốn, khả năng thanh toán và giải quyết bồi thường.

Sau khi triển khai sản phẩm bảo hiểm xe máy dài hạn lần đầu tiên vào đầu năm nay, ông Vijayan đã nói rằng IRDAI đã thành lập ủy ban này để xem xét các sản phẩm bảo hiểm dài hạn trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Quốc Đạt (theo AIR)

 

 

Chia sẻ bài viết này