Xác định giá trị của súng đạn trong công tác giám định bảo hiểm ở thị trường Mỹ

 Người dân Mỹ rất coi trọng quyền "được giữ và mang theo mình vũ khí” đã được quy định trong Hiến pháp của quốc gia này. Theo trang GunPolicy.org, ở Mỹ tính theo tỷ lệ thì có tới 101.05 khẩu súng cho mỗi 100 người dân. Đây là tỷ lệ sở hữu súng đạn cá nhân cao nhất trên thế giới nếu tính theo bình quân đầu người. Bởi vậy, việc xác định giá trị của các sản phẩm súng đạn là đặc biệt cần thiết.

Theo Enservio, một nhà cung cấp phần mềm và các dịch vụ định giá, giá trị các sản phẩm súng và đạn trong các yêu cầu bồi thường bảo hiểm thường cao hơn giá mua, tương ứng từ 50% đến 126%. Trong tổng số 2 tỷ USD giá trị giám định hàng năm mà công ty phải xử lý, thì có khoảng 10% là các công việc giám định về súng, đạn và các phụ kiện. Có tồn tại một nhận định sai lầm của những người mua bảo hiểm rằng súng đạn có giá trị theo thời gian cao hơn so với giá chúng được bán khi họ mua lúc ban đầu. Tuy nhiên số liệu trên thực tế lại chứng mình điều ngược lại.

Kết quả khảo sát tìm hiểu của công ty này đã cho thấy:

  1. Tiền yêu cầu bảo hiểm bồi thường cho một khẩu súng ngắn trung bình là $285, trong khi giá mua thực tế của nó lại chỉ là $186.
  2. Tiền yêu cầu bảo hiểm bồi thường cho một khẩu súng trường trung bình là  $291 so với giá mua thực tế là $186.
  3.  Tiền yêu cầu bảo hiểm bồi thường cho đạn súng trường và đạn súng máy rất cao, tương ứng trung bình là $104 và $36, so với thực tế giá mua chỉ $46 và $10.

"​Các hãng bảo hiểm cần hiểu rõ những chi tiết về loại sản phẩm đặc thù này để có thể xác định giá trị bồi thường (bằng  tiền hoặc sản phẩm thay thế tương ứng) một cách chính xác”, một chuyên gia lâu năm của Enservio nhận định.

Vì vậy, các nhà giám định bảo hiểm nên thường xuyên tham khảo ý kiến những chuyên gia về súng đạn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ bồi thường, bởi có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của chúng.

Chia sẻ bài viết này