Bảo hiểm nhân thọ tập trung “lấp chỗ trống” bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Từ đầu năm tới nay, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã liên tiếp đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, trong đó tập trung đáp ứng nhu cầu...

Ứng dụng gọi xe công nghệ Uber gặp khó vì chi phí cao cho...

Hồ sơ niêm yết cổ phiếu lần đầu của Uber Technologies Inc. đã mô tả lại diễn biến làm thế nào một “khoảnh khắc lịch sử” đã sinh ra một nền tảng công nghệ...

Sun Life Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế từ IFM

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa chính thức nhận Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2017” do Tạp chí Tài chính Quốc...