Các quy định tái bảo hiểm mới của IRDAI là một bước tiến nữa để tự do hóa thị trường tái bảo hiểm.

Các quy định tái bảo hiểm mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 sẽ cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng đối với ngành bảo hiểm Ấn Độ, thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty bảo hiểm Ấn Độ đến nguồn vốn tái bảo hiểm rộng lớn hơn, qua đó hỗ trợ việc quản lý rủi ro về nghiệp vụ và hiệu suất hoạt động, theo công ty tư vấn đầu tư Mỹ Moody’s Investor Service cho biết.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) đã công bố Quy định của IRDAI về Tái bảo hiểm cho năm 2018.

Theo các quy định mới này, các công ty tái bảo hiểm Ấn Độ được giữ quyền từ chối đầu tiên. Bên nhượng tái sẽ phải đàm phán các điều khoản hợp đồng với tất cả các công ty tái bảo hiểm Ấn Độ nào đã thực hiện kinh doanh tái bảo hiểm liên tục trong ba năm liền trước đó và với ít nhất bốn chi nhánh tái bảo hiểm nước ngoài, cho phép các công ty tái bảo hiểm nước ngoài có thể cạnh tranh kinh doanh với các công ty tái bảo hiểm của Ấn Độ.

Munich Re là một trong những công ty tái bảo hiểm nước ngoài đầu tiên mở chi nhánh ở Ấn Độ sau khi Dự luật bảo hiểm được sửa đổi vào năm 2015 cho phép các công ty tái bảo hiểm ở nước ngoài hoạt động tại Ấn Độ dưới hình thức chi nhánh.

Trước đây, các công ty tái bảo hiểm Ấn Độ có quyền ưu tiên và quyền từ chối đầu tiên, nhưng chỉ có một công ty tái bảo hiểm hoạt động duy nhất ở Ấn Độ là GIC Re, thuộc sở hữu nhà nước. Các công ty tái bảo hiểm nước ngoài chỉ được tham gia cung cấp dịch vụ nếu các công ty tái bảo hiểm Ấn Độ từ chối không nhận tái.

Các quy định tái bảo hiểm mới của IRDAI là một bước tiến nữa để tự do hóa thị trường tái bảo hiểm, theo ước tính của ngành này có giá trị tổng cộng từ 450 tỷ rupi (6.3 tỷ đô la Mỹ) cho tới 500 tỷ rupi. Các quy định này sẽ cho phép các công ty bảo hiểm địa phương được quyền tiếp cập rộng hơn với dịch vụ của các công ty tái bảo hiểm nước ngoài và khuyến khích nhà bảo hiểm sử dụng tái bảo hiểm như một công cụ quản lý rủi ro với mục đích giảm thiểu sự biến động về lợi nhuận và tài sản.

Hiện tại, các công ty tái bảo hiểm toàn cầu nước ngoài có mặt tại Ấn Độ bao gồm Gen Re, Munich Re, Swiss Re, SCOR, AXA France Vie, RGA Re, XL Re, Hannover Re và Lloyd’s of London.

Philippines: Liên doanh ra mắt cổng dịch vụ bảo hiểm trực tuyến

Bảo hiểm hàng không 2019: Kỳ vọng sẽ nhộn nhịp hơn

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây