"BIDV MetLife là doanh nghiệp mới bước vào sân chơi này của Việt Nam và chúng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh"

CÒN RẤT NHIỀU CƠ HỘI KINH DOANH

Năm 2014 được nhìn nhận là một năm tôt đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam. Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh 27,9% so với cùng kỳ năm trước (tính tới tháng 10/2014) trong khi bảo hiểm phi nhân thọ cũng đã cho thấy sự tăng trưởng trong doanh thu. Cùng với sự tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ đã chứng kiến sự ra đời của các sản phẩm mới nhằm tăng tính toàn diện cho các dịch vụ cũng như tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Do sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bảo hiểm, lĩnh vực này đã trở nên cạnh tranh với nhiều công ty. BIDV MetLife là doanh nghiệp mới bước vào sân chơi này của Việt Nam và chúng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tại thị trường Việt Nam cũng có gì khác biệt so với những đối thủ tại những thị trường khác. BIDV MetLife tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm của các hoạt động kinh doanh của mình, tập trung vào các sản phẩm cung cấp cho khách hàng dựa trên yếu tố nền tảng công nghệ thong tin, chúng tôi sẽ đơn giản hóa quy trình mua bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng truy cập các giải pháp tài chính thích hợp nhất với họ.

Mặc dù chúng tôi tin rằng thị trường này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai nhưng rõ rang ngành này cũng phải đối mặt với những thách thức riêng có. Chẳng hạn, nền kinh tế được cải thiện sẽ dẫn đến năng suất giảm mạnh trong 12 tháng qua. Điều này buộc các công ty phải có những thay đổi nhanh chóng đối với sản phẩm tiết kiệm để phản ánh sự thay đổi lãi suất. Hay tỷ lệ dân số có bảo hiwwmr ở khu vực thành thị chỉ khoảng 30% do đó cần phải có những biện pháp thay đổi thói quen tiêu dung của người Việt nam để tạo ra những cơ hội cho ngành công nghiệp này. Ngoài ra , việc tìm kiếm nguồn lao động tốt với kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm bảo hiểm và các kỹ năng, kỹ thuật tài chính là thách thức của ngành này.

Nhưng trên hết chúng tôi tin rằng có rất nhiều cơ hội làm ăn, kinh doing tại Việt Nam vì môi trường kinh tế đang được cải thiện, thu nhập người dan đang tăng lên, quy mô dân số trẻ và năng động. Đặc biệt, đã có những thay đổi trong quy định bán bảo hiểm nhân thọ trực tếp thong qua một ngân hàng. Ở nhiều quốc gia châu Á, kênh bán hàng này chiếm tới 50% doanh thu bảo hiểm nhân thọ, trong khi ở Việt Nam chỉ chiếm dưới 10%. Với những cải cách pháp lý tiếp tục được thực hiện trong các lĩnh vực nhất là liên quan tới các quy định về thuế, chúng tôi cảm thấy có động lực tốt cho các ngành công nghiệp phát triển vào năm 2015.

Trong bối cảnh đó, trong năm 2015 BIDV MetLife sẽ tăng độ bảo phủ về mạng lưới tại Hà Nội và bắt đầu mở rộng trên toàn quốc bắt đầu với TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tung ra sản phẩm tiết kiệm mới cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về giáo dục, hưu trí… Các sản phẩm tiết kiêm theo định hướng mới của chúng tôi sẽ bảo vệ những lợi ích khác để giúp khách hàng đạt được an ninh tài chính và bảo vệ những giai đoạn sống chính và nhu cầu của người tiêu dung Việt Nam. 

Theo TBKTVN

Chia sẻ bài viết này