Ấn Độ: Tỷ lệ thanh toán bồi thường được cải thiện trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Các công ty bảo hiểm Ấn Độ đã cải thiện được tỷ lệ bồi thường tử vong,  trong đó các công ty bảo hiểm tư nhân có tỷ lệ bồi thường gia tăng 1.2 điểm phần trăm, lên 89.40% trong năm 2014-2015, trong khi công ty bảo hiểm nhân thọ nhà nước khổng lồ là Life Insurance Corporation of India (LIC) đã cải thiện tỷ lệ này được 0.05 điểm phần trăm, lên tới 98.19 %, theo báo cáo hàng năm của Cục Quản Lý Phát Triển Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) năm tài chính 2014-15 cho thấy.

Công ty LIC có tỷ lệ giải quyết bồi thường tốt nhất, đạt tới 98.19%. Mức độ cải thiện đã được thực hiện dần dần trong vòng năm năm qua. Trong năm 2011, tỷ lệ giải quyết khiếu nại của công ty này đứng ở mức 97.03%.

Tỷ lệ giải quyết bồi thường trung bình của các công ty bảo hiểm tư nhân cũng tỏ ra thất thường. Trong năm 2014, các công ty bảo hiểm nhân thọ tư nhân chỉ đạt tỷ lệ thanh toán bồi thường là 88.31%, một sự cải thiện đáng kể so với mức 86.04% của năm 2011, nhưng vẫn còn thấp so với các con số tương ứng của năm 2012 và năm 2013 là 89.34% và 88.65%.

“LIC có một lượng khách hàng khổng lồ so với các đối thủ cạnh tranh khu vực tư nhân. Công ty này có thị phần chiếm tới 72% thị trường. LIC cũng sử dụng các thông lệ hoạt động tốt nhất trong ngành công nghiệp bảo hiểm. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tư nhân, có sự chênh lệch rất lớn giữa các công ty đã hoạt động lâu năm và các công ty mới gia nhập thị trường. Các công ty lâu năm có tỷ lệ xử lý bồi thường đạt từ 90% trở lên, trong khi các đối thủ mới đôi khi có tỷ lệ này xuống thấp tới 55% - 60%, theo một quan chức của LIC cho biết.

Các công ty bảo hiểm nói rằng các vấn đề khó khăn liên quan tới bồi thường chủ yếu xuất phát từ những khách hàng đã không tiết lộ thông tin về sức khỏe và các chi tiết khác trong hồ sơ đề nghị tại thời điểm mua bảo hiểm. Ngoài sức khỏe, khách hàng còn cần phải cung cấp các thông tin chi tiết về thu nhập và nghề nghiệp một cách chính xác theo như hồ sơ yêu cầu.

Quốc Đạt (theo AIR)

 

 

 

 
Các công ty bảo hiểm nói rằng các vấn đề khó khăn liên quan tới bồi thường chủ yếu xuất phát từ những khách hàng đã không tiết lộ thông tin về sức khỏe và các chi tiết khác trong hồ sơ đề nghị tại thời điểm mua bảo hiểm.
Chia sẻ bài viết này