Kiến nghị không đưa hợp đồng bảo hiểm vào Bộ Luật Dân sự

- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Tư pháp và Ban soạn thảo dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi bổ sung) không nên đưa hợp đồng bảo hiểm vào Bộ Luật Dân sự.

>> Cần bổ sung tội danh trục lợi bảo hiểm vào Luật Hình sự

 

Theo Hiệp hội Bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là có điều kiện và được điều chỉnh bởi luật chuyên ngành: Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt các nghị định và thông tư hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết.

 

Theo cam kết WTO, Việt Nam cho phép doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ hoạt động tại nước ngoài bán sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ vào Việt Nam (cung cấp qua biên giới) và đã được luật hóa trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

Đây là đặc thù riêng có của DNBH. Ngoài ra, còn cho phép chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo sự ủy quyền của công ty mẹ tại nước ngoài. Nếu đưa vào Bộ Luật Dân sự cần có sự sửa đổi bổ sung nội dung trên nên rất phức tạp.

 

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm chia các loại bảo hiểm ra thành 3 loại là bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, trong khi đó Bộ Luật Dân sự hiện hành lại điều chỉnh theo loại hợp đồng bảo hiểm gồm: tài sản, trách nhiệm dân sự, con người là chưa đầy đủ đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ... Nếu đưa những nội dung trên vào Bộ Luật Dân sự sẽ rất khó thực hiện.

 

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí tự nguyện và Quỹ bảo hiểm hưu trí. Theo đó, ngoài bảo hiểm rủi ro, phần phí đóng cho Quỹ hưu trí cùng lãi hàng năm được đưa vào tài khoản của từng người tham gia bảo hiểm và thuộc sở hữu của người tham gia bảo hiểm. Số tiền trên tài khoản Quỹ hưu trí chỉ được trả khi người tham gia bảo hiểm hết độ tuổi lao động quy định trong hợp đồng, tử vong, bệnh hiểm nghèo... Nếu đưa nội dung trên vào Bộ Luật Dân sự thì rất phức tạp.

 

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy điện năng lượng nguyên tử, Bộ Tài chính đang chuẩn bị hình thành Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyên tử để bảo hiểm cho các nhà máy điện bị thiệt hại do bức xạ, phóng xạ năng lượng nguyên tử gây thiệt hại cho người thứ ba và gây ô nhiễm môi trường vì phóng xạ, bức xạ năng lượng nguyên tử rò rỉ từ nhà máy...

 

Đây là rủi ro loại trừ đối với tất cả sản phẩm bảo hiểm khác hiện nay. Vì vậy nội dung hoạt động và hợp đồng bảo hiểm năng lượng sẽ có nhiều đặc thù chưa thể đưa vào Bộ Luật Dân sự…

Chia sẻ bài viết này