PVI đạt 6.217 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng

Tại Hội nghị sơ kết 9 tháng, CTCP PVI (PVI) cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất của PVI đạt 6.217 tỷ đồng, bằng gần 84% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013.

 

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc phi nhân thọ đạt 4.553 tỷ đồng, tăng trưởng gần 11% (cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ); doanh thu bảo hiểm gốc nhân thọ đạt gần 112 tỷ đồng; doanh thu tái bảo hiểm đạt 948 tỷ đồng, tăng trưởng gần 9%; doanh thu hoạt động tài chính và cho thuê văn phòng đạt 579 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm.

 

Mảng bảo hiểm phi nhân thọ của PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường về thị phần, hiệu quả. Đối với mảng nhân thọ, Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life, công ty con của PVI tiếp tục củng cố bộ máy, triển khai phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

 

Còn với mảng tái bảo hiểm, PVI đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm; đồng thời, tăng cường rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động thu xếp nhận tái bảo hiểm, để đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm của toàn hệ thống. 

Chia sẻ bài viết này