Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 được bảo hiểm lên tới 222 triệu USD

Theo Hợp đồng được ký kết, hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2017 với tổng mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa gần 222 triệu USD.

Lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 đã được tổ chức giữa chủ đầu tư vệ tinh là Công ty Viễn Thông Quốc tế - VNPTI với Liên danh bảo hiểm Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Theo Hợp đồng được ký kết, hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2017 với tổng mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa gần 222 triệu USD, trong đó vệ sinh VINASAT-1 được bảo hiểm với giá trị trên 72,936 triệu USD và VINASAT-2 là hơn 148 triệu USD.

Việc bảo hiểm cho hai vệ tinh này được thực hiện theo kỳ tái tục hàng năm – tương ứng với mỗi kỳ bảo hiểm kéo dài là 12 tháng. Các rủi ro được bảo hiểm trong Hợp đồng này gồm: Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất toàn bộ ước tính hoặc tổn thất bộ phận gây ra bởi tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng vệ tinh xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

VINASAT-1 là vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ năm 2008 – đánh dấu việc Việt Nam có chủ quyền trên quỹ đạo không gian. Năm 2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tiếp tục phóng vệ tinh VINASAT-2.

Theo đánh giá của Công ty Viễn thông Quốc tế, các chỉ số hoạt động của VINASAT-1 và VINASAT-2 tới nay rất ổn định, chất lượng dịch vụ được khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Được biết VINASAT-1 đã được khai thác trên 95% dung lượng, VINASAT-2 cũng đã được khai thác trên 60% dung lượng băng tần./.

 
 

 

Lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2
Chia sẻ bài viết này