Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) đã thắt chặt các quy định về sản phẩm bảo hiểm du lịch được bán thông qua các công ty du lịch, cổng đặt vé trực tuyến và các ứng dụng, để hạn chế các sai sót hay bán nhầm. Các quy tắc này có hiệu lực ngay lập tức.

Trong số những quy định khác nhau, IRDAI đã chỉ đạo các công ty bảo hiểm phải đảm bảo rằng tùy chọn mua bảo hiểm du lịch không phải là tùy chọn mặc định trên bất kỳ cổng đặt vé nào tại thời điểm mua vé trực tuyến, và cũng không thể mua bảo hiểm du lịch cùng với vé du lịch nội địa nào được mua 90 ngày trước Ngày đi du lịch.

Hiện tại, khi một khách du lịch mua vé để đi du lịch, thường hợp đồng bảo hiểm du lịch sẽ được mặc định kết hợp bán kèm mà người mua không nhận ra điều đó. Do đó, trừ khi người mua cố tình lựa chọn không mua bảo hiểm, cuối cùng họ sẽ phải trả cả tiền vé và tiền bảo hiểm, cho dù họ có muốn mua bảo hiểm hay không.

Các quy tắc yêu cầu thông tin chi tiết của sản phẩm bảo hiểm du lịch đã mua phải được thể hiện rõ ràng, bao gồm:

  • Tên của công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm du lịch,
  • số tiền phí bảo hiểm
  • thuế suất áp dụng trên khoản phí bảo hiểm.

IRDAI quy định rằng các công ty bảo hiểm phải cho phép người mua bảo hiểm du lịch kiểm tra và xem xét các lợi ích, điều khoản và điều kiện được cung cấp trong bảo hiểm du lịch ngay trên màn hình, đồng thời phải có sự đồng ý thông qua việc chọn một nút bấm bởi các khách hàng tiềm năng / chủ hợp đồng qua đó xác nhận họ đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện.

Hơn nữa, các công ty bảo hiểm sẽ phải đưa ra các thủ tục để xác minh rằng ít nhất một lần trong khoảng thời gian ba tháng, các sản phẩm bảo hiểm du lịch được bán là tuân thủ đúng các quy tắc trên.

Ngoài ra, tất cả các thỏa thuận bảo hiểm nhóm không tuân thủ các quy tắc này sẽ bị chấm dứt hiệu lực kể từ hôm nay, ngày 1 tháng Mười năm 2019.

Ấn Độ: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được lệnh phải cung cấp bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Hiệu lực giấy chứng nhận kiểm định: Vấn đề chủ xe cơ giới cần lưu tâm

Myanmar: Chính phủ đặt mục tiêu miễn trừ ngành bảo hiểm khỏi luật cạnh tranh

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây