Sáng ngày 9/11, tại Gia Lai, Cty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) triển khai thí điểm chương trình bảo hiểm đối với nông dân có nuôi trâu và bò.

Theo đó, đối tượng bảo hiểm là trâu và bò (cả thịt lẫn giống). Phạm vi bảo hiểm được áp dụng cho các trường hợp như thảm họa tự nhiên (sét đánh, bão lũ, thời tiết lạnh, sương giá) hay dịch bệnh (bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng). Số tiền được bảo hiểm là tiền đồng Việt Nam (VNĐ) theo thỏa thuận giữa hai bên làm cơ sở để tính toán phí bảo hiểm và số tiền bồi thường.

Mức khấu trừ sẽ được áp dụng cho mọi rủi ro, cụ thể: Thảm họa tự nhiên bằng 20% giá trị tổn thất, dịch bệnh bằng 40% giá trị tổn thất.

Điều kiện bảo hiểm được áp dụng đối với vật nuôi phải được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp-PTNT hoặc cơ quan có thẩm quyền ở địa phương quy định…

Việc ABIC triển khai gói bảo hiểm cho trâu và bò nhằm hỗ trợ cho người chăn nuôi hạn chế rủi ro, trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp.

ĐĂNG LÂM

Nông Nghiệp Việt Nam

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây