Bão lốc xoáy xảy ra nhiều hơn trong nửa cuối 2019 làm tăng tổn...

Hoạt động của lốc xoáy và bão nhiệt đới trong nửa cuối của năm 2019 đã đẩy giá trị tổn thất bảo hiểm tổng thể lên cao hơn so với nửa đầu năm, theo...

Indonesia: Ngành bảo hiểm nhân thọ có triển vọng tăng trưởng mạnh năm 2020

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư ước tính tăng trưởng 11% trong năm nay so với năm 2018 và dự báo sẽ tăng 16% trong năm tới, theo...

Thái Lan: Phí bảo hiểm cây trồng có thể tăng trong năm tới

Những thảm họa tự nhiên (Nat CAT) của năm 2019 đã dẫn đến tỷ lệ tổn thất bồi thường ở Thái Lan đạt tới 200% và cho thấy khả năng mức phí bảo hiểm...

Ấn Độ: Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức...

Ngành bảo hiểm sức khỏe và phi nhân thọ của Ấn Độ đã ghi nhận ​lợi nhuận sau thuế (PAT) giảm mạnh xuống còn 6.83 tỷ Rupi (96.1 triệu đô la Mỹ) cho năm...

Trung Quốc: Các doanh nghiệp bảo hiểm kêu éc vì lỗ nặng bởi dịch...

Các công ty bảo hiểm của Trung Quốc cung cấp bảo hiểm cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, đã bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng nổ cơn sốt...

Thương vụ M&A trị giá 6 tỷ USD: Đại gia bảo hiểm nhân thọ...

Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ New York Life đang đàm phán với Cigna Corp để mua một đơn vị chuyên bán sản phẩm bảo hiểm phi y tế cho người sử dụng lao...

Nhật Bản điều tra 9,000 trường hợp bán bảo hiểm có vi phạm pháp...

Tập đoàn Japan Post Holdings Co. chuẩn bị công bố báo cáo cuối cùng về các hành vi sai trái của đại lý bán bảo hiểm sớm nhất là vào ngày 18/12, và kết...

Hàn Quốc: Các công ty bảo hiểm lại tiếp tục tăng phí bảo hiểm...

Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Hàn Quốc đang tiến hành tăng mức phí bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới lên thêm khoảng 5%, do những...

Ấn Độ: Chính phủ sẽ thay đổi quy tắc về sở hữu công ty...

Với việc sáp nhập 10 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đang được tiến hành, Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) đang lên kế hoạch cho phép các ngân...

Trung Quốc: Sửa đổi quy tắc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở...

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện có thể nắm giữ hơn một nửa cổ phần trong các liên doanh bảo hiểm nhân thọ hoạt động tại Trung Quốc, theo một quy định sửa...