Nếu một ngân hàng đồng ý từ bỏ tư cách thành viên hội đồng quản trị của các công ty bảo hiểm đã đầu tư, và từ bỏ quyền ra quyết định, thì ngân hàng đó có thể nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao hơn 10% tại nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động trong cùng một mảng kinh doanh, hoặc nhân thọ hoặc phi nhân thọ.

Với việc sáp nhập 10 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đang được tiến hành, Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) đang lên kế hoạch cho phép các ngân hàng này được vượt qua giới hạn sở hữu 10% trong nhiều công ty bảo hiểm và giới hạn quyền kiểm soát quản lý của các ngân hàng chỉ đối với một pháp nhân.

Cơ quan quản lý chỉ cho phép quyền sở hữu đồng thời như vậy trong một phân khúc của ngành bảo hiểm – hoặc nhân thọ hoặc phi nhân thọ. Các quy tắc hiện hành không cho phép một ngân hàng được sở hữu nhiều hơn một công ty bảo hiểm trong cùng một phân khúc kinh doanh, theo tờ Business Standard đưa tin.

Một số trong 10 ngân hàng khu vực công, sẽ được sáp nhập thành bốn ngân hàng, là những ngân hàng hiện đang sở hữu các tổ chức bảo hiểm. Ví dụ, PNB, Union Bank, Andhra Bank, Canara Bank và OBC hiện tại đang sở hữu các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Nếu một ngân hàng đồng ý từ bỏ tư cách thành viên hội đồng quản trị của các công ty bảo hiểm đã đầu tư, và từ bỏ quyền ra quyết định, thì ngân hàng đó có thể nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao hơn 10% tại nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động trong cùng một mảng kinh doanh, hoặc nhân thọ hoặc phi nhân thọ, theo cơ quan quản lý nhà nước giải thích.

Danh sách các công ty bảo hiểm

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm cũng muốn nhiều công ty bảo hiểm thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để đạt được mức định giá doanh nghiệp tốt hơn, điều này đã được chứng minh từ việc định giá của các công ty bảo hiểm đang niêm yết như HDFC Life, ICICI Prudential, ICICI Lombard General và SBI Life.

“Chúng tôi muốn có thêm nhiều công ty bảo hiểm được niêm yết cổ phiếu,” theo ông SC Khuntia, chủ tịch IRDAI, cho biết. Trước đó, cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm đã ban hành một dự thảo yêu cầu tất cả các công ty bảo hiểm đã hoàn thành thời gian 10 năm hoạt động phải niêm yết cổ phiếu, nhưng một số ngân hàng này lại đang gặp khó khăn trong việc thực hiện vì chưa đạt tầm vóc quy mô cần thiết, ngay cả sau 10 năm thành lập. “Bởi vậy, chúng tôi không ép buộc các công ty này mà chỉ thúc đẩy họ mà thôi,” ông Khuntia cho biết.

Bốn rủi ro địa chính trị có thể làm tê liệt bảo hiểm hàng hải, báo cáo mới nhất của IUMI

Thương vụ M&A lớn nhất ngành bảo hiểm châu Âu: Tập đoàn Phượng Hoàng mua lại chi nhánh bảo hiểm ReAssure từ Swiss Re Thụy Sĩ với giá 4.3 tỷ đô la Mỹ

Trung Quốc: Sửa đổi quy tắc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 51% cổ phần trong các liên doanh bảo hiểm nhân thọ

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây