tranh chấp bảo hiểm

Tranh chấp bảo hiểm: Chủ yếu tại… khách hàng “khai man”!

Theo phản ánh của đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm, những vụ tranh chấp nổi cộm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ gần đây chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân khách...

Bộ Tài chính đề xuất về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm: Điều kiện cấp chứng chỉ, thu hồi chứng chỉ, tổ chức thi cấp chứng chỉ,...

Tự gây thiệt hại để hưởng quyền lợi bảo hiểm bị phạt 100 triệu...

Nghị định 48/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, trong đó có hành vi...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ VIII ngày 24/11/2010, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua. Sau đây...

Điều luật trong Bộ luật Hình sự quy định về tội gian lận trong...

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và sẽ thay thế Bộ luật hình sự cũ Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm Người nào thực hiện...