Giám đốc Phát triển Bền vững đầu tiên của AIG, bà Jennifer Waldner.

Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG đã bổ nhiệm bà Jennifer Waldner vào vị trí mới được thiết lập là Giám đốc Phát triển Bền vững, nơi bà sẽ lãnh đạo việc phát triển và thực hiện chiến lược phát triển bền vững của toàn tập đoàn.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức và bà sẽ báo cáo lên phó chủ tịch điều hành AIG và phó chủ tịch của AIG Life Holdings, ông Thomas Leonardi.

Đặt trọng tâm đáng kể vào các vấn đề phát triển bền vững, AIG cũng đã ban hành báo cáo đầu tiên có tiêu đề Công bố Thông Tin Tài Chính Liên Quan Đến Biến Đổi Khí Hậu (TCFD) để tăng cường tính minh bạch cho chiến lược này và điều chỉnh các hoạt động báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn của ngành.

Ông Leonardi cho biết, “Việc bổ nhiệm một vị trí Giám đốc Phát triển Bền vững phản ánh cam kết liên tục của AIG về phát triển bền vững với tư cách là một công ty bảo hiểm, nhà đầu tư, chủ lao động và công dân toàn cầu.”

Bà Waldner có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp và phát triển bền vững. Trong mười năm qua, bà đã giữ các vị trí trách nhiệm ngày càng tăng trong AIG, tập trung vào các lĩnh vực này. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại, gần đây nhất bà là người đứng đầu mảng trách nhiệm doanh nghiệp của AIG Life & Retirement.

Bà tốt nghiệp Đại học Texas A&M và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Boston, tập trung vào lĩnh vực phát triển và quan hệ cộng đồng.

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây