Hầu hết tất cả những người được hỏi trong một cuộc khảo sát về InsurTech tin rằng công nghệ bảo hiểm này cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc sự hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm trong tương lai.

Trong số những người được phỏng vấn, 68% tin rằng InsurTech cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm trong tương lai; và 30% số người được phỏng vấn, chủ yếu là những người từ các công ty bảo hiểm truyền thống, tin rằng InsurTech cung cấp sự hỗ trợ quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định cho sự phát triển trong tương lai. Chỉ có 2% số người được hỏi chỉ ra rằng InsurTech có ít có tác động hoặc ít quan trọng.

Những phát hiện này được công bố trong báo cáo mới ra có tiêu đề “InsurTech: Cơ sở hạ tầng cho tương lai của ngành bảo hiểm” được phát hành bởi Học Viện ZhongAn Fintech và KPMG Trung Quốc. Họ đã thực hiện một cuộc khảo sát với khoảng 200 chuyên gia trong ngành đến từ nhiều tổ chức nghề nghiệp khác nhau, bao gồm các công ty bảo hiểm truyền thống, công ty bảo hiểm Internet, công ty Internet, công ty công nghệ và các tổ chức nghiên cứu của các trường đại học. Các bộ phận mà người được phỏng vấn làm việc bao gồm các bộ phận tiếp thị, bộ phận tính toán bộ phận sản phẩm, bộ phận tài chính, bộ phận đầu tư, bộ phận khai thác nghiệp vụ và bồi thường.

Loại hình công nghệ

Cuộc khảo sát cho thấy có tới 93% và 87% người được phỏng vấn tin rằng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của ngành bảo hiểm trong tương lai. Đặc biệt là AI đang bắt đầu phát triển và đang tạo ra một không gian tưởng tượng tuyệt vời cho sự phát triển theo định hướng công nghệ trong ngành. Gần 90% người được phỏng vấn coi đây là công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn thứ hai tác động đến ngành bảo hiểm.

Ngoài ra, hơn một nửa số người được phỏng vấn chỉ ra rằng điện toán đám mây, công nghệ y sinh, blockchain và Internet Vạn Vật cũng sẽ có tác động lớn.

Tuy nhiên, so với các công nghệ khác, số người được phỏng vấn nghĩ rằng công nghệ 5G sẽ có tác động lớn là tương đối nhỏ.

Các Quy trình

Về mặt các quy trình công nghiệp, những người được phỏng vấn nói chung đã chỉ ra rằng tất cả các quy trình chuỗi giá trị sẽ được thay đổi bởi công nghệ ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể, các quan điểm này như sau:

  • 87% cho biết tiếp thị và các kênh phân phối sẽ bị ảnh hưởng,
  • 81% cho biết quy trình bồi thường sẽ bị ảnh hưởng,
  • 81% cho biết quy trình thiết kế sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, 79% cho biết quy trình khai thác nghiệp vụ sẽ bị ảnh hưởng,
  • 77% cho biết quy trình dịch vụ khách hàng sẽ bị ảnh hưởng,
  • 75% cho biết quá trình định giá sẽ bị ảnh hưởng.

Những kết quả này khá phù hợp với mức độ sử dụng công nghệ hiện tại trong ngành bảo hiểm.

ZhongAn, một công ty bảo hiểm trực tuyến duy nhất, được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đang nỗ lực để trở thành nhà cung cấp bảo hiểm toàn cầu nhưng các biến động về địa chính trị cùng với những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và môi trường pháp lý rời rạc, hiện đang là một trở ngại đáng kể cho công ty này.

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây