Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm của Ấn Độ vừa ra chỉ thị yêu cầu tất cả các công ty bảo hiểm phải thông báo cho các chủ hợp đồng thông qua tin nhắn điện thoại di động về việc đã nhận được phí bảo hiểm từ khách hàng.

Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm Ấn Độ (IRDAI) cho biết chỉ thị này, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, được ban hành để tăng cường bảo vệ khách hàng là chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố thông tin một cách minh bạch.

Một số khách hàng đã phàn nàn rằng họ thường không biết về tình trạng thanh toán phí bảo hiểm của họ như thế nào.

IRDAI cho biết theo chỉ thị này, khi số điện thoại di động của chủ hợp đồng đã có sẵn trong hồ sơ bảo hiểm được lưu giữ tại công ty bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm sẽ phải thông báo ngay cho chủ hợp đồng về việc đã nhận được phí bảo hiểm thông qua số điện thoại di động của họ bằng một tin nhắn SMS, được tự động tạo ra bởi hệ thống.

Ngoài ra, trong trường hợp các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới, các công ty bảo hiểm phải đảm bảo rằng số điện thoại di động của khách hàng đã được lưu là chính xác.

“Tất cả các công ty bảo hiểm sẽ phải xây dựng hệ thống và thiết lập các quy trình cần thiết để đảm bảo việc sâu sát thông tin của các chủ hợp đồng bảo hiểm,” theo IRDAI cho biết.

Bancassurance: Đằng sau những hợp đồng khủng

Năm nay, tôi không đổi chỗ!

Giấu bệnh khi mua bảo hiểm, khách hàng bị từ chối giải quyết quyền lợi?

Lê Minh

Asia Insurance Review

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây