Anh Nguyễn Thành Trung trao đổi với PV

Theo Đại diện Manulife, sản phẩm bổ trợ “Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung” không còn phù hợp trên thị trường nên Công ty đã ngưng cung cấp sản phẩm này đến tất cả khách hàng của Manulife, đồng thời giới thiệu sản phẩm bổ trợ mới “Manulife – Bảo hiểm Trợ cấp Y tế 2012” đến toàn thể khách hàng.

Liên quan đến sự việc khách hàng Nguyễn Thành Trung “tố” công ty bảo hiểm Manulife đơn phương cắt điều khoản bảo hiểm Y tế theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phía đơn vị ký hợp đồng đã có thông tin phản hồi chính thức.

Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn nội dung “Thư trả lời chính thức của Công ty về trường hợp khách hàng Nguyễn Thành Trung” như sau:

Theo Đơn yêu cầu bảo hiểm và Bản dự thảo Hợp đồng bảo hiểm được ký vào ngày 10/09/2011 bởi Bên mua bảo hiểm là ông Nguyễn Thành Trung. Sau khi thẩm định, Công ty đã phát hành Hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thành Trung bao gồm: Sản phẩm chính “Phúc Lộc Đăng Khoa – Cử nhân” và sản phẩm bổ trợ là “Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung”.

Đến năm 2013, sản phẩm bổ trợ “Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung” không còn phù hợp trên thị trường nên Công ty đã ngưng cung cấp sản phẩm này đến tất cả khách hàng của Manulife, đồng thời giới thiệu sản phẩm bổ trợ mới “Manulife – Bảo hiểm Trợ cấp Y tế 2012” đến toàn thể khách hàng.

Do đó, Công ty đã gửi đến khách hàng Nguyễn Thành Trung: Thư thông báo ngưng cung cấp Sản phẩm bổ trợ “Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung” đề ngày 12/07/2013 và Thư giới thiệu Sản phẩm bổ trợ mới “Manulife – Bảo hiểm Trợ cấp Y tế 2012” đề ngày 12/07/2013.

Theo nội dung Thư thông báo nêu trên, Quyền lợi Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực đến ngày 10/09/2013.

Theo đại diện Manulife, vì sản phẩm “Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung” không được tái tục và khách hàng Trung không tham gia sản phẩm bổ trợ mới “Manulife – Bảo hiểm Trợ cấp Y tế 2012” nên phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng đã được điều chỉnh giảm từ 20.442.000 đồng/năm xuống 19.884.000 đồng/năm (không bao gồm Phí bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm Trợ cấp Y tế Bổ sung là 558.000 đồng/năm) hiệu lực từ ngày 10/09/2013.

Đồng thời, kể từ kỳ phí tái tục ngày 10/09/2013 cho đến nay, chúng tôi đã nhận được khoản phí bảo hiểm tái tục hàng năm khách hàng Trung đóng cho Hợp đồng bảo hiểm nêu trên là 19.884.000 đồng/năm.

Thông tin chi tiết về Quyền lợi bảo hiểm và Phí bảo hiểm cần đóng đã được thể hiện trên Thông báo kế hoạch nộp phí bảo hiểm gửi kèm Thông báo Kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm mà Công ty đã gửi đến khách hàng Trung hàng năm.

Nơi khách hàng giao dịch

Cũng theo trả lời từ Manulife, đơn vị này khẳng định thư đã được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký trên Đơn yêu cầu bảo hiểm.

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây