Chụp cho bệnh nhân bằng hệ thống máy móc kỹ thuật cao tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Vietnam+

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 1608/BYT-KH-TC về việc thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu.

Theo công văn, do điều kiện ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế còn hạn chế, việc thực hiện xã hội hóa, liên doanh liên kết, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để cung cấp dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao, tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh đa dạng của người dân là hết sức cần thiết.

Điều này đã được ghi nhận trong các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, được thể chế tại một số luật, nghị định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa, về tự chủ, về hợp tác công-tư, cụ thể là Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (từ 1-1-2018 là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) có quy định các đơn vị sự nghiệp công lập được thuê tài sản, sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết trong một số trường hợp.

Theo Bộ Y tế, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu là có cơ sở pháp lý và đã được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu như: khám bệnh, ngày giường, các dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, vật tư y tế.

Cụ thể: đối với các dịch vụ được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Phần chênh lệch giữa chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và mức thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn, hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ đó.

Giám đốc điều hành của AIG, ông Brian Duperreault, được trả tổng cộng 20.9 triệu đô la Mỹ trong năm 2018

Malaysia: Grab được cấp giấy phép kinh doanh đại lý bảo hiểm

Trung Quốc: Quỹ bảo hiểm y tế cơ bản bị lừa đảo ít nhất 149 triệu đô la Mỹ trong năm 2018

Theo Vietnam+

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây