Trong trường hợp bán hàng bằng kỹ thuật số, tất cả các điều khoản và điều kiện sẽ được hiển thị trên màn hình chính (thay vì bị ẩn đằng sau các đường link siêu liên kết).

Cục quản lý giám sát bảo hiểm của Ấn Độ (IRDAI) đã ra chỉ đạo rằng các công ty bảo hiểm nhân thọ buộc phải cung cấp các bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm tại điểm bán để tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng bán sai các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bảng minh họa quyền lợi cũng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • có chữ ký của chủ hợp đồng và đại lý / công ty bảo hiểm;
  • là một phần của hợp đồng bảo hiểm;
  • chứa một lời khuyên / cảnh báo về phần không đảm bảo của lợi nhuận trong hợp đồng.

Trong trường hợp bán hàng bằng kỹ thuật số, tất cả các điều khoản và điều kiện sẽ được hiển thị trên màn hình chính (thay vì bị ẩn đằng sau các đường link siêu liên kết).

Giám đốc Tính toán và Giám đốc Điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải phê duyệt tất cả bảng minh họa. Hơn nữa, các bảng minh họa quyền lợi sẽ phải được nộp lên Hội đồng Quản trị để cung cấp thông tin.

Theo thông tư nói trên, các công ty bảo hiểm nhân thọ phải thể hiện tỷ lệ lợi nhuận dự kiến ​​trong các sản phẩm bảo hiểm truyền thống (không liên kết) cũng như minh họa quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị trong các bảng minh họa quyền lợi. Các bảng minh họa này phải được dựa trên hai tỷ lệ lợi nhuận giả định khác nhau, tuân theo một định dạng đã quy định trước.

Các hợp đồng bảo hiểm được ban hành theo quy định bảo hiểm vi mô, các hướng dẫn về Điểm bán hàng (POS) và các quy định của Trung tâm dịch vụ Chung, là những ngoại lệ đối với các quy tắc về bảng minh họa quyền lợi bắt buộc.

Thời hạn tuân thủ

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các điều trên trước ngày 1 tháng 12 năm 2019, theo tờ Thời báo Kinh tế đưa tin, trích dẫn một thông tư ban hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 và gửi đến các CEO của các công ty bảo hiểm nhân thọ.

IRDAI trước đây đã yêu cầu các công ty bảo hiểm phải cung cấp bảng minh họa quyền lợi nhưng không đưa ra thời hạn quy định cho việc tuân thủ. Do đó, hầu hết các công ty bảo hiểm đã không tuân thủ chỉ thị này.

Tập đoàn bảo hiểm FWD sẽ thâu tóm liên doanh bảo hiểm nhân thọ của Vietcombank với giá 400 triệu đô la Mỹ

Khách hàng bức xúc tố Manulife tự ý cắt hợp đồng BHYT, đẩy trách nhiệm cho đại lý đã nghỉ việc từ 7 năm trước?

Vụ khách hàng tố công ty bảo hiểm tự ý cắt BHYT mà không thông báo: Manulife lên tiếng phản hồi?

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây