Ảnh: VGC/Caixin

Trung Quốc sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế về phạm vi kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, nhà quản lý quỹ và các tổ chức tài chính khác hoạt động trong nước, theo hướng dẫn mới về vốn nước ngoài do Hội đồng Nhà nước ban hành tuần trước.

Các hướng dẫn mới, kêu gọi thúc đẩy tốc độ mở cửa ngành tài chính, cũng loại bỏ yêu cầu về vốn đối với các công ty môi giới bảo hiểm nước ngoài và các ngân hàng nước ngoài thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, theo tờ Caixin đưa tin.

Hội đồng Nhà nước cũng giảm các tiêu chí định lượng cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập các tổ chức bảo hiểm hoặc ngân hàng trong nước.

Trong tài liệu chính sách, nội các Trung Quốc nhấn mạnh mở cửa là chính sách nhà nước cơ bản của Trung Quốc và cam kết tăng cường các nỗ lực mở cửa.

Hội đồng Nhà nước cũng yêu cầu bộ di trú và chính quyền địa phương hỗ trợ cho các nhân tài nước ngoài được làm việc tại Trung Quốc dễ dàng hơn.

Tài liệu này bao gồm nhiều vấn đề, bao gồm tối ưu hóa các chính sách đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ô tô, giúp chính quyền địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và giảm chi phí sử dụng vốn xuyên biên giới.

China Pacific Insurance đàm phán mua cổ phần 2 tỷ đô la Mỹ trong công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re

Đại gia Trung Quốc Tencent mua 10% cổ phần của công ty bảo hiểm trực tuyến Policybazaar, tấn công vào thị trường bảo hiểm Ấn Độ

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm sụt giảm 10%, Allianz duy trì tăng trưởng nhờ dòng vốn từ Pimco

Lê Minh

Asia Insurance Review

 

BÌNH LUẬN

Mời bạn tham gia bình luận
Điền tên của bạn ở đây